Servisní zásah na řídící technologii

Dne 5. a 6. 8. probíhaly servisní zásahy na řídící technologii optické sítě, uživatelé optického připojení mohli zaznamenat opakované přerušení připojení do internetu.

Po dokončení servisních zásahů trvá stav, kdy se mohou opakovat přerušení připojení do internetu, na optické jednotce se v takovém případě rozsvítí na několik minut kontrolka LOS, po uplynutí několika minut se opět rozsvítí kontrolka PON. Pokud se ve vaší domácí síti neobnoví připojení do internetu, vypněte a zapněte váš domácí router. Situace je v řešení s dodavatelem optické technologie.

Přerušení připojení do internetu

Dne 22. 7. 2013 ve 12.36 hodin došlo k poškození optického kabelu společnosti O2 v lokalitě mimo Kopřivnici, v důsledku toho  bylo přerušeno připojení do internetu uživatelů služby KTKOptic. Z důvodu probíhajících změn v technologickém centru KTKOptic došlo k přepojení na záložní konektivitu se zpožděním a s jiným adresním rozsahem, což byla výjimečná situace. Služba KTKOptic bude zabezpečena automaticky přepojovanou záložní konektivitou se stejným adresním rozsahem.