Plánovaný servisní zásah

V čtvrtek od 1:00 h proběhne plánovaný servisní zásah na rozvodech optické sítě. Po dobu probíhajícího zásahu bude docházet k opakovanému přerušení připojení do internetu.

Snížení rychlosti připojení

Dne 2. 12. 2015 v době od 17:20 do 18:20 hodin došlo k omezení rychlosti a stability optického připojení z důvodu poruchy lokalizované mimo síť KTKoptic.

Omezení služeb KTKdigi, KTKnet a KTKoptic

Dnes v době od 8:00 hodin došlo k omezení kvality služeb KTKdigi, KTKnet a KTKoptic z důvodu poruchy při plánovaném servisním zásahu na optickém okruhu mimo síť KTKnet. Předpokládané obnovení plné kvality služeb proběhne dne 24. 6. 2015.

Servisní zásah na řídící technologii

V noci z 20. 4. na 21. 4. 2015 bude probíhat servisní zásah na řídící technologii optické sítě, v průběhu zásahu bude docházet k přerušení připojení do internetu.

Servisní zásah na řídící technologii

Dne 16. 9. proběhl servisní zásah na řídící technologii optické sítě. Po servisním zásahu mohou mít některé domácí routery potíže s připojením, které se ve většině případů vyřeší vypnutím a zapnutím routeru. Doporučujeme uživatelům optického připojení, kteří mají k optické jednotce připojený domácí router, aby provedli aktualizaci firmwaru routeru na poslední verzi vydanou výrobcem. Aktualizaci firmwaru může provést některá firma v Kopřivnici poskytující servis počítačů.

Servisní zásah na řídící technologii

Dne 5. a 6. 8. probíhaly servisní zásahy na řídící technologii optické sítě, uživatelé optického připojení mohli zaznamenat opakované přerušení připojení do internetu.

Po dokončení servisních zásahů trvá stav, kdy se mohou opakovat přerušení připojení do internetu, na optické jednotce se v takovém případě rozsvítí na několik minut kontrolka LOS, po uplynutí několika minut se opět rozsvítí kontrolka PON. Pokud se ve vaší domácí síti neobnoví připojení do internetu, vypněte a zapněte váš domácí router. Situace je v řešení s dodavatelem optické technologie.

Přerušení připojení do internetu

Dne 22. 7. 2013 ve 12.36 hodin došlo k poškození optického kabelu společnosti O2 v lokalitě mimo Kopřivnici, v důsledku toho  bylo přerušeno připojení do internetu uživatelů služby KTKOptic. Z důvodu probíhajících změn v technologickém centru KTKOptic došlo k přepojení na záložní konektivitu se zpožděním a s jiným adresním rozsahem, což byla výjimečná situace. Služba KTKOptic bude zabezpečena automaticky přepojovanou záložní konektivitou se stejným adresním rozsahem.