Instalace optické jednotky

Návody   Otázky  

Propojení optické jednotky s počítačem nebo domácím routerem (wifi)

 • Zapojte přiložený UTP kabel do zdířky LAN1 na ONU* (optická jednotka), druhý konec kabelu zapojte do síťové karty počítače nebo WAN** zdířky na domácím routeru.
 • Na počítači nastavte v protokolu TCP/IP verze 4 volbu Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky. Totéž proveďte i pro volbu Získat adresu serveru DNS automaticky.
 • Pokud používáte domácí router, nastavte pro WAN rozhraní volbu Dynamic IP***, uložte nastavení a restartujte router
 • Pokud používáte domácí router, ověřte, zda obsahuje aktuální firmware

Odesílání pošty

Pro odesílání e-mailových zpráv z počítače připojeného k optické jednotce je nutné použít zabezpečené připojení k poštovním smtp serverům, port 465, zabezpečení spojení SSL/TLS. 

Důležité upozornění

 • Odpojení optického kabelu z ONU nebo zásuvky provádějte jen v nezbytně nutných případech.
 • Po odpojení optického kabelu zasuňte ihned ochranné krytky do zdířky ONU i optické zásuvky. V žádném případě se optické části konektoru nedotýkejte.
 • Dbejte na to, aby na optickém kabelu nebyly ohyby v ostrém úhlu.
 • Nedívejte se do zdířky pro optický kabel na zapnuté ONU nebo do zdířky optické zásuvky, či do konektoru optického kabelu zapojeného do optické zásuvky. Přesto, že světlo používané v optické komunikaci je neviditelné, existuje při dlouhodobé expozici teoretické riziko poškození zraku.

Připojení ONU do zásuvky KTKoptic

 • Připojení provádějí pracovníci KTK
 • Zapněte ONU vypínačem na zadní straně přístroje. Asi za dvě minuty se trvale rozsvítí kontrolka PON. Registrace ONU proběhla úspěšně a ONU je připojen do internetu. V případě, že kontrolka PON bliká, ONU není ze strany KTKoptic aktivována a je nutné nechat přístroj trvale zapnutý.
 • Jestliže kontrolka PON nesvítí a svítí kontrolka LOS, znamená to, že není v pořádku optické propojení mezi zásuvkou KTKoptic a ONU. V takovém případě kontaktujte technickou podporu.

* Optická jednotka (Optical Network Unit), zařízení pro připojení do internetu
** Některé routery mají zdířku označenou popiskem Internet
*** Některé routery mají tuto volbu pojmenovanou jako DHCP