Nestabilní připojení

Dne 2. 5. 2021 přibližně od 15:00 hodin se u některých zákazníku užívajících optické připojení projevila zvýšená odezva do internetu a opakovaná ztrátovost. Náprava byla provedena ve 22:00 h, za způsobené potíže se omlouváme.

Přerušení služeb na ul. Jilemnického

Netýká se uživatelů optické sítě: z důvodu závažného poškození venkovního rozvaděče kabelové televize na ulici Jilemnického dne 27. dubna 2021 v nočních hodinách došlo u zákazníků na této ulici k přerušení dodávek služeb KTK. S ohledem na rozsah poškození technologie, která se v tomto rozvaděči nachází, bude oprava probíhat 28. dubna a 29. dubna 2021. Děkujeme za pochopení. KTK

Servisní zásah

Dne 14. 4. v době od 4:45 do 5:40 h proběhne plánovaná údržba části optické sítě. Odhadovaná doba přerušení připojení do internetu je 15 minut.

Servisní zásah

Dne 24. 3. v době od 5:00 do 6:00 h proběhne plánovaná údržba části optické sítě. Odhadovaná doba přerušení připojení do internetu je 15 minut.

Servisní zásah

Dne 16. 2. od 5:00 h proběhne plánovaná údržba části optické sítě. Odhadovaná doba přerušení připojení do internetu je 30 minut.

Servisní zásah

Pokračujeme druhou etapu modernizace technologie optické sítě, servisní zásahy budou probíhat v době od 5:00 do 6:00 hodin a přerušení připojení do internetu se dotknou vždy menší části zákazníků.

Doplněno 14. 12. 2020: dne 15. 12. 2020 od 5:00 h proběhne další krok modernizace, přerušení připojení do internetu se dotkne části zákazníků a může trvat až 30 minut.

Doplněno 4. 1. 2021: dne 5. 1. a 6. 1. 2021 od 5:00 h proběhnou související servisní úkony, přerušení připojení do internetu může trvat až 30 minut.

Změna smluvní dokumentace

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. provedla úpravu smluvní dokumentace, na základě které KTK poskytuje službu připojení k internetu tak, aby byla v souladu s legislativou evropské unie.
Tato úprava nemění cenu nebo kvalitu našich služeb. Jedná se o změnu způsobu vyhodnocování kvality internetového připojení, které nově upravuje všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.
Nová smluvní dokumentace bude platit od 1. ledna 2021 a zahrnuje požadavky stanovené Českým telekomunikačním úřadem dle výše uvedeného všeobecného oprávnění.
Pro úplnost uvádíme, že tato změna nezakládá podle zákona o elektronických komunikacích právo na odstoupení či výpověď smlouvy, bez sankcí z této smlouvy vyplývajících.

Servisní zásah

Dne 25. 11. 2020 od 5:00 h bude probíhat zapojení nových prvků optické sítě. S tím bude spojeno přerušení připojení do internetu v délce až 60 minut.

Doplněno 25. 11. 2020: přerušení připojení do internetu trvalo přibližně minutu.

Přerušení internetových služeb optické sítě 22. října 2020

Z důvodu poruchy jednoho z prvků technologie zajišťující přenos internetové konektivity, došlo u některých uživatelů sítě KTKoptic  ve čtvrtek 22. října 2020 v poledne k 60 minutovému přerušení internetových služeb. Po dobu řešení poruchy technici nemohou přijímat telefonní hovory. Za způsobené potíže se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

Servisní zásah

Kabelová televize informuje uživatele optického připojení o možných krátkodobých přerušeních připojení do internetu z důvodu modernizace řídící technologie optické sítě. Předpokládané dokončení všech kroků souvisejících s modernizací je do konce října.

Doplněno 29. 10. 2020: v pátek 30. 10. 2020 bude ukončena první etapa modernizace. Druhá etapa by měla proběhnout na konci listopadu.