IP adresy v síti KTKoptic

V síti KTKoptic je možné používat na zařízeních připojeným k optické jednotce (ONU) pouze automatické získání IP adresy a to i v případě, že máte přidělenou Statickou veřejnou IP adresu. Statické nastavení není povoleno a způsobí zablokování připojení.

Statická veřejná IP adresa je vázána k optické jednotce, v případě, že Vaše zařízení vyměníte za jiné, bude Vám přidělena IP adresa stejná. Po výměně zařízení za optickou jednotkou může přidělení IP adresy trvat až pět minut.