IP adresy v síti KTKoptic

V síti KTKoptic mají všichni zákazníci v ceně tarifu veřejnou IP adresu. Na zařízeních připojeným k optické jednotce (ONU) je možné používat pouze automatické získání IP adresy a to i v případě, že máte přidělenou Statickou veřejnou IP adresu. Statické nastavení není povoleno a způsobí zablokování připojení.

Statická veřejná IP adresa je vázána k optické jednotce, v případě, že Vaše zařízení vyměníte za jiné, bude Vám přidělena IP adresa stejná. Po výměně zařízení za optickou jednotkou může přidělení IP adresy trvat až pět minut.

V síti KTKoptic je uplatňována izolace IP adres, to znamená, že uživatelé služby nemohou mezi sebou komunikovat přímo prostřednictvím přidělených IP adres, což může znemožnit u některých herních platforem tzv. multiplayer v rámci sítě KTKoptic. Důvodem je zamezení šíření komunikace v adresním prostoru KTKoptic ze zařízení, které byly napadené škodlivým softwarem. Jestliže potřebujete komunikovat v adresním prostoru KTKoptic přímo mezi jednotlivými odběrnými místy, je možné využít VPN se serverem umístěným mimo adresní prostor KTKoptic anebo vyjmutí z izolace. Vyjmutí z izolace je samostatná služba a podmínkou pro její použití je služba Statická veřejná IP adresa, ceny jsou uvedené v ceníku.