Wifi router TP-Link WR741, WR841, WR542

Pro tento postup musí být Váš počítač připojený k Vašemu routeru kabelem. Klikněte na tento odkaz:
http://192.168.0.1
zobrazí se přihlašovací okno. Pokud se nezobrazí přihlašovací okno, zkuste klik na tento odkaz:
http://192.168.1.1
V přihlašovacím okně zadejte jméno uživatele admin a heslo admin, anebo přihlašovací údaje do administrace, které máte v routeru nastaveny (pokud přihlašovací údaje neznáte, čtěte níže).

Po úspěšném přihlášení se zobrazí administrace routeru, v nabídce vlevo klikněte na položku Network (obrázek níže zvětšíte kliknutím):

Administrace routeru po přihlášení, klikněte na Network

U volby Wan Connection Type nastavte možnost Dynamic IP, volbu Use These Dns Servers ponechte nezatrženou a v dolní části stránky klikněte na tlačítko Save, potom vypněte a zapněte router. Tím je úprava nastavení dokončena. Za modemem může trvat až 5 minut, než dojde k přidělení IP adresy na WAN routeru.

Nastavení Dynamic IP je nutné pro optické připojení

Důležité! Ujistěte se, že Váš router obsahuje aktuální firmware!

Přestože Váš router fungoval za modemem bez potíží, může docházet k výpadkům připojení, pokud připojíte router se zastaralým firmwarem za optickou jednotku. Kontrolu firmwaru může provést některá odborná prodejna v Kopřivnici. Neponechávejte výchozí přihlašovací údaje do administrace routeru (admin/admin). Existuje známý typ útoku na routery TP-Link se zneužitím výchozího přihlášení do administrace, který pozmění adresy DNS serverů, což v důsledku může vést k přesměrování na podvržené stránky, např. za účelem zcizení přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví.

Neznáte přihlašovací údaje do nastavení routeru?

Můžete router resetovat do továrního nastavení tak, že u zapnutého routeru podržíte tlačítko Reset na zadní straně po dobu 10 vteřin. Tím se obnoví přihlašovací údaje admin/admin. Zároveň se ztratí nastavení wifi sítě, musíte tedy znovu nastavit název wifi sítě a připojovací heslo (postup níže). Jestliže si nejste jisti postupem, svěřte nastavení routeru odborné prodejně počítačů.

Nastavení názvu a hesla wifi sítě

Vstoupíte do nastavení routeru dle postupu v úvodu této stránky. Klikněte na Wireless, název sítě nastavíte v položce Wireless Settings v řádku Wireless Network Name dle obrázku níže. Pro volbu Region nastavte Czech Republic a pro Channel Width nastavte 20 MHz. Nastavení uložte tlačítkem Save.

Dále klikněte na položku Wireless Security, zde zatrhněte volbu WPA/WPA2 – Personal(Recommended) a do řádku Password zadejte osmimístné heslo. Nastavení uložte tlačítkem Save. Vypněte a zapněte router. Potom se můžete přihlásit do Vaší bezdrátové sítě.