Menu

Podrobné informace pro zákazníky KTK k přechodu na optické připojení

Vážený zákazníku,

Vaše domácnost doposud využívala připojení k internetu prostřednictvím kabelové televize. KTK se snaží neustále vylepšovat své služby a zásadním krokem je vybudování optické metropolitní sítě v Kopřivnici. Optické připojení patří a dlouho ještě bude patřit mezi nejlepší způsoby připojení k internetu. Kopřivnice se tak stává jedním z mála měst v České republice, které nabízí svým občanům optické vlákno až do bytu. Využijte možnosti, kterou Vaší domácnosti nabízíme a vyměňte současný koaxiální způsob připojení za optické vlákno za skutečně výhodných finančních podmínek.

Cenová informace

Podrobně rozepsané náklady na optické připojení najdete na www.ktkoptic.cz Vaše domácnost patří mezi naše dlouhodobé zákazníky a těmto nabízíme poplatek za připojení domácnosti na optickou síť za 1 Kč a optickou jednotku potřebnou pro připojení také za 1 Kč. Jedinou podmínkou je, že budete využívat naše internetové služby po následujících xx měsíců. Pokud byste s tímto závazkem měli problém, probereme jiné možnosti na našem kontaktním místě.

Doplňující informace

Aby vše proběhlo v pořádku i po provozně technické stránce, dovolujeme si Vás požádat o přinesení starého kabelového modemu, který jste používali. Modem po provedení přechodu na optiku nebude již možné používat a my zajistíme jeho ekologickou likvidaci.

Kreditní systém úhrad

KTK zlepšuje služby i v oblasti zákaznických služeb. Zavádí nový informační sytém, který umožní uživatelům provádět přes internet změny služeb, sledovat provádění úhrad, měnit uživatelská hesla atd. Součástí nového informačního systému je i změna způsobu provádění plateb. Informační systém využívá úhrad prostřednictvím kreditu, což znamená, že zákazník musí mít na začátku měsíce na svém kreditním účtu dostatek peněz, aby služby byly funkční. Podstatnou výhodou kreditního systému je, že nemůže vzniknout z Vaší strany dluh. Nehrozí nebezpečí penále z prodlení nebo smluvních pokut.

Musíme Vás však upozornit, že při přechodu z běžného systému plateb na kreditní způsob úhrad je nutné zaplatit jeden měsíční poplatek v hotovosti na kontaktním místě, aby při sepsání smlouvy došlo k prvotnímu „nabití“ Vašeho kreditního účtu. Naše firma pro Vás, jako dlouholetého zákazníka, připravila bonus. Ten spočívá v jednorázové slevě 50% na měsíční poplatek za používání internetu.

Provozní doba Kontaktního místa KTK

Kontaktní místo se nachází na ulici Obránců míru 1049.

Je otevřeno Pondělí a Středa 9:00-12:00 a 13:00-17:00, Pátek 8:00-11:00

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy neváhejte a spojte se s námi: kontaktni.misto@ktk.cz, tel. 595 179 130

 

 
 
© 2008 KTKoptic – Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 821 076, ktk@ktk.cz