Výchozí přihlašovací údaje do wifi sítě domácího routeru

Novější modely domácích routerů např. výrobce TP-Link obvykle mají z výroby nastavené unikátní přihlašovací údaje do wifi sítě, není tedy nutné provádět jejich nastavení. Název wifi a heslo najdete na spodní straně routeru na štítku s čárovým kódem, na obrázku níže je zeleně zvýrazněný název wifi sítě a červeně heslo. Tyto údaje platí po vybalení routeru z krabice nebo po resetu routeru.