Měření rychlosti připojení

Pro orientační změření rychlosti můžete použít:

Pro vyhodnocení rychlosti připojení je nutné* připojit počítač k optické jednotce nebo domácímu routeru kabelem a pokud se jedná o notebook je potřeba na tomto notebooku vypnout wifi připojení. Proveďte měření na výše uvedeném měřiči. Pokud rychlost neodpovídá hodnotám v ceníku a používáte domácí router, pak tento router vypněte a počítač zapojte přímo k optické jednotce. Opakujte měření. Jestliže nedosáhnete rychlostí vašeho tarifu dle ceníku, kontaktujte technickou podporu KTK.

Měření odezvy

Stiskněte kombinaci kláves Win+R, zadejte cmd a stiskněte Enter. Tím se otevře příkazový řádek Windows, zde zadejte:
ping nix.cz
a stiskněte Enter, proběhne odeslání několika paketů, doba odezva by měla být do 10 milisekund, příklad výsledku:

C:\Users\admin>ping nix.cz
Pinging nix.cz [93.190.134.171] with 32 bytes of data:
Reply from 93.190.134.171: bytes=32 time=9ms TTL=57
Reply from 93.190.134.171: bytes=32 time=8ms TTL=57
Reply from 93.190.134.171: bytes=32 time=8ms TTL=57
Reply from 93.190.134.171: bytes=32 time=8ms TTL=57

Naměřená odezva je 8 milisekund.

* Wifi připojení není součástí služby KTKoptic