Obnovení nastavení sítě Windows

Tento postup může pomoci v případě, že máte zapojený počítač přímo k optické jednotce, vyskytuje se občasné přerušení připojení do internetu a technická podpora KTK vám sdělí, že dohledový systém vykazuje normální dodávku služby pro Vaše odběrné místo. Nejprve zkontrolujte, zda jsou spuštěné služby pro automatickou konfiguraci síťových připojení.

Stiskněte současně klávesy Win + R, otevře se řádek pro zadání příkazu, zde zadejte services.msc a stiskněte Enter.

Tímto příkazem se otevře seznam služeb Windows, zkontrolujte, zda jsou spuštěné služby Automatická konfigurace sítě WLAN a Automatická konfigurace sítě WWAN, na obrázku níže (kliknutím zvětšíte) je vidět, že není spuštěna služba Automatická konfigurace sítě WWAN.

Dvojklikem na službu Automatická konfigurace sítě WWAN otevřete vlastnosti služby, zde změňte Typ spuštění na Automaticky a potvrďte tlačítkem OK.

Obě uvedené služby by měly mít nastavený Typ spouštění na Automaticky. 

Reset síťových připojení

Stiskněte současně klávesy Win + R, otevře se řádek pro zadání příkazu, zde zadejte cmd.exe a stiskněte současně CTRL+SHIFT+Enter.

Tato kombinace kláves spustí příkaz cmd.exe jako správce, otevře se příkazový řádek Windows.

Do příkazové řádku postupně vkládejte příkazy uvedené níže, po každém příkazu (řádku) stiskněte Enter. Pro zjednodušení můžete postupně označit každý řádek myší, zkopírovat do schránky klávesami CTRL+C, pak v příkazovém řádku vložíte zkopírovaný text klávesami SHIFT+INSERT:

netsh int tcp set heuristics disabled
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh int tcp set global rss=enabled
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns

Tento postup uvede síťové rozhraní ve Windows do výchozího stavu. Nakonec restartujte počítač. Pokud si nejste jisti postupem, požádejte o pomoc svého správce počítače nebo některou odbornou prodejnu zabývající se servisem počítačů.